II edició Young Talent

Tens entre 15 i 29 anys, i un talent per mostrar? Aquest és el teu concurs! Tens fins el 14 de Setembre per presentar-t'hi!

Screenshot 2018 05 28 13 16 44 1 opt

L'àre de Joventut del Consell Comarcal del Gironès promou la II edició del concurs Young Talent.

Si estàs interessat/da et pots inscriure en una de les següents disciplines:

- Arts escnèniques

- Música

- Arts plàstiques

- Escriptura

- Arts visuals

- Dansa

El concurs s'estableix en dues fases: semifinals i la gran final.

Les semifinals serán:

- Dissabte 29 de Setembre de 2018 per les categories d'arts plàstiques i escriptura a Vilablareix, i a Fornells de la Selva per les categories de dansa i arts visuals.

- Dissabte 6 d'Octubre de 2018 per les categories de música a Sant Gregori, i a Fornells de la Selva per la categoria d'arts escèniques.

La final se celebrarà el dissabte 20 d'octubre, al teatre Casino de Llagostera, a partir de les 17h.

El premi serà de 275€ en metàl·lic per cada disciplina artística.

Si vols presentar la teva candidatura, omple el formulari d'inscripció aquí: http://www.girones.cat/p/youngtalent.html

Pots consultar les bases del concurs aquí