Objectius


Els objectius del Local Jove són:

  • Vetllar perquè sigui un espai, trobada, comunicació, relació, reunió, coordinació, diversió, llibertat i lleure dels joves.
  • Vetllar perquè sigui un espai de dinamització sociocultural i un espai capaç de ser usat per a desenvolupar idees o projectes creats pels mateixos joves.
  • Col·laborar amb el teixit associatiu; fomentar l’associacionisme.
  • Informar, orientar i assessorar als joves en diferents àmbits.
  • Fomentar la participació dels joves a tots els nivells, facilitar l’autoorganització dels joves i promoure iniciatives i serveis juvenils.