El 9N el jovent també decidim el futur de Catalunya

El dia 9 de novembre de 2014, el Govern de la Generalitat de Catalunya obre un procés de participació ciutadana en què crida els catalans i les catalanes i les persones residents a Catalunya perquè manifestin la seva opinió sobre el futur polític de Catalunya.

QUI POT VOTAR?

·  Les persones majors de 16 anys que disposin d’un DNI on consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya. Per participar-hi han de presentar el DNI vigent (no és vàlid el resguard del DNI en tràmit, atès que no hi apareix la fotografia).

·  Les persones majors de 16 anys nacionals d’estats de la Unió Europea i d’altres estats que formin part de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i Suïssa (països signants de l’Acord). Per participar-hi han de presentar el document d’identitat o passaport vigent acompanyat del Certificat de registre de ciutadans de la Unió Europea, on consta el número d’identitat d’estranger i l’adreça de residència en un municipi de Catalunya.

·  Les persones majors de 16 anys nacionals de tercers estats. Per participar-hi han de presentar el passaport vigent acompanyat de la targeta d’identitat d’estranger (TIE) vigent, on consti l’adreça de residència en un municipi de Catalunya.

COM PUC VOTAR?

·  Per poder participar cal inscriure’s en el Registre de participants. La inscripció es fa efectiva moments abans de participar, signant en la llista numerada de participants, on cal indicar el nom i cognoms i el número del DNI o NIE..

ON PUC VOTAR?

·  Podeu consultar el local i la mesa de participació que teniu assignats al següent enllaç, o bé trucant al telèfon d’informació 012.

Per a més informació del procés participatiu del 9N consulta el web o truca al 012