Bons resultats del projecte Quetzal

WhatsApp Image 2017 04 11 at 16.31.22Un jovent motivat, ocupat i amb ganes de mirar cap al futur. Aquest és el resultat que està donant el Quetzal, un projecte impulsat per l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Celrà.

L’excessiva rigidesa del sistema educatiu, el prematur abandonament dels estudis, les dificultats per trobar una primera feina i uns contextos socioeconòmics desfavorables, són elements que no permeten a determinats joves celranencs incorporar-se al món laboral o formatiu.

Amb la necessitat d’oferir una formació flexible i vinculada a una primera ocupació, l’Àrea de Joventut de l’Ajuntament de Celrà està duent a terme el projecte Quetzal per donar resposta a unes necessitats concretes i molt específiques del col·lectiu jove.

El projecte Quetzal, que fa un mes i mig que s’ha engegat, ha permès contractar 3 joves del poble i oferir orientació i assessorament laboral i formatiu individualitzat, alhora que ha permès ocupar a jovent que es troba desmotivat i sense eines per a la recerca de feina i una manca d’oportunitats formatives.


L’èxit del projecte es troba en l’acompanyament i el suport individual i grupal que se’ls ofereix als joves, i en l’adaptabilitat i la flexibilitat de cada fase del projecte. A més de combinar-ho tot amb una experiència laboral real.

L’objectiu final és que els joves que passin pel projecte acabin trobant una formació o una ocupació que es trobin en consonància amb les seves necessitats reals i expectatives de futur. Per fer-ho, es treballa en xarxa amb les diferents àrees de l’ajuntament; des de l’Àrea de Promoció Econòmica fins a la Brigada Municipal.
La durada del projecte serà de 3 mesos, i busca generar un espai més enllà de l’ocupació, en el qual es treballin les habilitats, es parli des de les emocions i les necessitats reals d’un col·lectiu de joves molt tocat per un sistema rígid i poc flexible.

El projecte s’ha engegat el 4 d’abril i finalitzarà el 30 de juny, i compta amb el suport de la Fundació Ser.Gi.