Ajuts a empreses per a la contractació de persones desocupades

L’Ajuntament de Celrà ha elaborat una línia de subvencions públiques amb un importat total de 18.000€ amb l’objectiu d’incrementar l’ocupació de col·lectius amb dificultats d’inserció laboral, com persones joves, persones majors de 45 anys i persones aturades de llarga durada.
L’ajuda pública es destina a empreses perquè contractin persones desocupades del municipi. Els contractes de treball hauran de ser de com a mínim dos mesos i un màxim de sis mesos i l’Ajuntament donarà un màxim de 600 euros al mes a l'empresa, sempre que la xifra no superi el 50% del sou del contracte.
A banda de fomentar l’ocupació, l’objecte d’aquesta ajuda també passa per consolidar el teixit empresarial i comercial de Celrà.
Les empreses que es vulguin acollir a aquesta ajuda podran presentar les instàncies a l’Ajuntament de Celrà fins el dia 19 de juny de 2013.